WAEC GCE Hausa 2023 Questions And Answers

WAEC GCE Hausa 2022 Questions And Answers

WAEC GCE Hausa 2023 Questions And Answers

Tags: Waec GCE Hausa 2023, Waec gce hausa expo 2023, gce hausa questions and answers 2023, 2023 waec gce Hausa, waec gce Hausa answer 2023, waec gce Hausa question 2023

The West African Examination Council (WAEC) Has Scheduled The Waec GCE Hausa 2023 Paper To Kick Of On The 31st January, 2023.

This brings the attention of candidates writing the exam in to searching for Waec GCE Hausa 2023 Questions And Answers, Waec gce hausa 2023, Waec gce hausa expo 2023, Waec gce hausa question 2023, Waec gce hausa answer 2023, Waec hausa 2023 and etc.

Waec GCE Hausa 2023 Questions And Answers

In this section, you will read the steps and requirements needed for you to get Waec GCE Hausa 2023 Questions And Answers before exam.

CLICK HERE TO CHAT ME UP ON WHATSAPP & GET IT NOW

2023 waec GCE Expo WAEC GCE Hausa 2023
Direct Sms  N1000 MTN CARD
WhatsApp  N500 MTN CARD
Online Password  N500 MTN CARD
Delivery Time  4 hours or midnight before exam
Answer page  zamgist.com.ng/answer-page
WhatsApp No.  08023429251
Source  ZAMGIST
Group  ZAMGIST MIRACLE CENTER
WhatsApp Group Link  Click Here to Join
Tags  Waec GCE Hausa 2023 Questions And Answers

Waec GCE Hausa Expo 2023

==> Direct SMS: N1000 MTN CARD
Direct SMS MEANS all answers(theory & obj) will come direct to ur phone as sMs.

==> Online PIN: N500 MTN CARD
Online PIN MEANS The Pin to access our answers online via https://zamgist.com.ng/answer-page will be sent to u at least 4 hours before the exam to access our answers.

==> WhatsApp: N500 MTN CARD
Whatsapp MEANS The answer will be sent to you on WhatsApp after we confirm your subscription. Add Us In WhatsApp With 08023429251.


Send The Following details:-

(i) MTN CARD Pin(s)
(ii) Your Name
(iii) Subject
(iv) Phone number
===> 08023429251 via sms

RELATED:

NOTE:- All SMS Sent To The Above Number Are Attended To, Our Phone Number Might Be Diverted To Avoid Distraction. Always Send Us SMS Of Your Complaint Even When Our Number Is Not Available, Your Message(s) Will Get To Us And We Will Reply immediately.

Past WAEC GCE Hausa Answers

(4ai) Aikatau So-Karɓau: Shi ne aikin da ke faɗawa kan wani abu. Wato idan aka aikata aikin, za a taras cewa a kan wani abu aka aiwatar da shi

(4aii) Aikatau ƙi-karɓau: shi ne aikin da baya faɗawa kan komai a cikin jimla.

(4b) Aikatau So-Karɓau
(i)Basiru ya nome gonarsa
(ii)Bala yana karanta littafi
(iii)Gobe zan hau mota

Aikatau ƙi-karɓau

(i)Maimuna takan yi barci
(ii) Salim ya yi wanka.
(iii) Zainab za ta yi girki

WAEC GCE Hausa 2023 Questions And Answers

JOIN: Waec Expo Whatsapp group 2023

(3a)
Muhallin furucin baƙi shi ne wurin da aka furta baƙin. Wannan kuma kan faru idan iskar huhu ta so fita waje, wasu daga cikin gaɓoɓin magana masu motsi sai su motsa zuwa sama, kodai su haɗe da marasa motsi da ke sama, su datse iskar baki ɗaya, ko kuma su kusanci juna, su rage ƙarfin fitar iskar ta hanyar rage faɗin sararin da take tafiya.

(3b)
(i)Baleɓe
/b/tabbas, biki
/ɓ/tamɓele ɓalɓal

(ii) Bahanƙe
/t/fatara, tazara
/d/dodo, lado

(iii) Baganɗe
/j/ yaro, baya
/ɲ/hanya, hanci

(iv) Bahanɗe
/ƙ/ ƙaya, yaƙi
/k/Kano, kakaki

Also Read: WAEC GCE Yoruba 2023 Questions And Answers

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*