WAEC GCE Expo ! Score A's, B's & C's PARALLEL In Upcoming Waec GCE 2022 Exam [Sms/Whatsapp: 08023429251 NOW!]

Neco GCE Hausa/Igbo/Yoruba Question and Answer 2021

Neco GCE Hausa/Igbo/Yoruba Language Question and Answer 2021

 

ATTENTION :- IF YOU WANT US TO HELP YOU SEND ANSWER FOR THIS EXAM YOU ARE WRITING, YOU MUST PAY NOT FREE

===================================

OBJ ANSWERS POSTED BELOW

KEEP REFRESHING THIS PAGE EVERY 2 MINUTES FOR ESSAY SOLUTIONS

===================================

IGBO OBJ
01-10: CEBAEDCCBD
11-20: DCADBBDBBA
21-30: EABCCBCCAC
31-40: BCCEEAAECA
41-50: ADEAADEACA
51-60: DAADAAEDED

COMPLETED

 

 

===================================

HAUSA OBJ

01-10: CBCDECEAAB

11-20: DADBCCAEDB

21-30: DBBBBBBAAB

31-40: BBEACEEADB

41-50: DDCBEEECBA

51-60: DDBEACABCD

 

COMPLETED

HAUSA SOLUTIONS

 

NUMBER FIVE

 

(5a)

Siffa kalma ce da ke bayyana suna, ko kuma Kalmomi masu ƙarin bayani game da sunaye.

 

(5b)

(i) Sassauƙar Siffa; Siffa ce mai sauƙi, wacce ke da saiwa ɗaya rak. Wato kalma ɗaya ce rak sai kuma ɗafi da take da shi.

Misalai a cikin jimloli

(a) Mun samu sauƙaƙan ayyuka

(b)Mun bi sassauƙar hanya

(ii) Siffa Nanatau; Siffa ce da ake maimaita kalmomin siffar a cikinta. Wato kalma ce guda amma ake maimaita ta sau biyu. Sannan kuma bata ɗaukar jinsi.

Misalai a cikin jimloli.

(a) Na ga timatir Kwando-kwando.

(b) Ya sayo shinkafa buhu-buhu.

NUMBER SIX

 

(6)

Itace daya

Ganye da yawa

Itace daya

 

Kogi daya

Koguna da yawa

Duk suna zuwa teku ɗaya

 

Kai daya

Tunani da yawa

Tunani wanda dole ne daya mai kyau a cikin su

 

Allah daya

Hanyoyin ibada da yawa

Amma uba daya

 

Surinam daya

Yawancin gashi iri

Launukan fata da yawa

Harsuna da yawa

Mutane daya

===================================

YORUBA OBJ

01-10: CBCCBDBBCE
11-20: DEBBBBCBBE
21-30: ECBEEBCABD
31-40: BDEAABACCE
41-50: ECDBCEECDB
51-60: AEAEDDBDAA

COMPLETED

Waec GCE yoruba obj

 

GOOD LUCK ALL

==============================

For Igbo/Hausa/Yoruba Language Essay Answer Click Here & Pay N500 Mtn Card or Cash to get it 

 

==============================

Neco gce Hausa/Igbo/Yoruba Language Question and Answer 2021

 

2021 Neco GCE expo  Hausa/Igbo/Yoruba Questions and Answers
Direct Sms  N1000 MTN CARD
WhatsApp  N500 MTN CARD
Online Password  N500 MTN CARD
Delivery Time  Midnight or 4 hours before exam
Answer page  lite.zamgist.com.ng
WhatsApp No.  08023429251
Source  ZAMGIST
Group  ZAMGIST MIRACLE CENTER
WhatsApp Group Link  Click Here to Join
Tags  Hausa/Igbo/Yoruba language Neco gce Expo 2021, 2021 Neco gce hausa/Igbo/yoruba expo

 

NECO GCE 2021 Hausa/Igbo/Yoruba language SUBSCRIPTION PRICE LIST

==> Direct SMS: #1000 MTN CARD

Direct SMS MEANS all answers(theory & obj) will come direct to ur phone as sMs.

 

==> Online PIN: #500 MTN CARD

Online PIN MEANS The Pin to access our answers online via https://lite.zamgist.com.ng will be sent to u at least 4hours before the exam to access our answers – 2021 Neco home management practical question

 

==> WhatsApp: #500 MTN CARD

Whatsapp MEANS The answer will be sent to you on WhatsApp after we confirm your subscription. Add Us In WhatsApp With 08023429251


Send The Following details:-

(i) MTN CARD Pin(s)

(ii) Your Name

(iii) Subject

(iv) Phone number

===> 08023429251 via sms

 

NOTE:- All SMS Sent To The Above Number Are Attended To, Our Phone Number Might Be Diverted To Avoid Distraction. Always Send Us SMS Of Your Complaint Even When Our Number Is Not Available, Your Message(s) Will Get To Us And We Will Reply You ASAP.

Leave a Reply

Hi there! Click one of our representatives below and we will get back to you as soon as possible.

Chat with ZamGist on WhatsApp